• Sigtuna Undomshem

SUH + Misa

SUH har för att kunna hjälpa våra ungdomar att komma in på arbetsmarknaden inlett ett samarbete med Misa AB.

Misas främsta insatser sker inom LSS-Daglig verksamhet, SOL-Daglig sysselsättning och arbetsinriktade insatser för personer med funktionshinder hos Arbetsförmedlingen. Våra beställare är i första hand olika kommuner och Arbetsförmedlingen. De flesta kommunerna i Stockholmsområdet köper tjänsterna daglig verksamhet (LSS), sysselsättning (Sol) och andra arbetsmarknadstjänster från Misa. Likaså gör kommunerna i Skåne, Uppsala och Västerås.

Arbetsförmedlingen köper tjänster som arbetsträning, sysselsättningsplatser och förberedande utbildningar. Utöver detta erbjuder vi även tjänsten Misa Ung en tjänst som vänder sig till unga 15-29 år. Vi erbjuder praktikstöd till gymnasie- och gymnasiesärskolor, och vi har flera samarbeten med HVB-hem i Stockholm.


Alla vår insatser sker enligt metoderna Supported Employment (Se) och  Individual Placement Support (IPS) och har en tydlig arbetsinriktning.

För att utvärdera och få återkoppling av vårt arbetssätt använder vi oss av metoden F.I.T (Feedback Informerande Tjänster).


Läs mer om Misa: www.misa.se


RAMAVTAL

Sigtuna ungdomshem AB har i dagsläget ramavtal med c:a 130 kommuner runt om i Sverige så för att få veta om din kommun är med så kontakta oss för info.

© 2019 Sigtuna Ungdomshem

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Sigtuna Ungdomshem AB

Org nr: 556816-3306  

Växelnr: 08-59 25 46 06

E-mail: Info@sigtunaungdomshem.se

Akutplacering: 0722-526340

Fakturor/fakturafrågor: faktura@sigtunaungdomshem.se