PERSONUPPGIFTSBITRÄDESAVTAL

Sigtuna ungdomshem AB tecknar personuppgiftsbiträdesavtal med de externa aktörer som hanterar våra personuppgifter.

DE REGISTRERADES RÄTTIGHETER

De personer vars personuppgifter behandlas, de registrerade, har ett antal rättigheter enligt dataskyddsförordningen.

DESSA RÄTTIGHETER INNEBÄR FÖLJANDE:
  • Rätt till information

  • Rätt till rättelse

  • Rätt till radering (”rätten att bli bortglömd”)

  • Rätt till begränsning av behandling

  • Rätt att få ut och använda sina personuppgifter-Dataportabilitet

  • Klagomål

  • Skadestånd

Har du några frågor eller funderingar kring detta är det bara att höra av dig till oss på info@sigtunaungdomshem.se

Principerna innebär bland annat att personuppgifter bara får samlas in för berättigade ändamål och att mängden uppgifter ska begränsas till vad som är nödvändigt för ändamålen. Uppgifterna får inte sparas längre än nödvändigt. Den som behandlar personuppgifter ska ansvara för och kunna visa att man följer bestämmelserna i dataskyddsförordningen.

PRINCIPER FÖR BEHANDLING AV PERSONUPPGIFER

RAMAVTAL

Sigtuna ungdomshem AB har i dagsläget ramavtal med c:a 130 kommuner runt om i Sverige så för att få veta om din kommun är med så kontakta oss för info.

© 2019 Sigtuna Ungdomshem

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Sigtuna Ungdomshem AB

Org nr: 556816-3306  

Växelnr: 08-59 25 46 06

E-mail: Info@sigtunaungdomshem.se

Akutplacering: 0722-526340

Fakturor/fakturafrågor: faktura@sigtunaungdomshem.se