• Uppdragsgivarens beställning (Vårdplan) (anger omfattning, tid, detaljer, kostnader)
   

 • Verksamhetschefens/Föreståndares lämplighetsbedömning (intervju) innan placering.
   

 • Individuell genomförandeplan (reglerar överenskommelse mellan uppdragsgivaren, klienten och SUH)
   

 • Månadsrapport/delrapport som beskriver pågående process
   

 • Slutrapport (ger ett kvitto till uppdragsgivaren om att man fått det man beställt)
   

 • Manualinstrument, BBIC, MI, Re-Pulse, Miljöterapi, InfoSoc
   

 • Behandling genom strukturerat familj och anhörigarbete.
   

 • Behandling genom gruppaktivitet och enskilda KP samtal
   

 • Behandling genom kognitiv träning, och kunskapsinhämtning i skolprogram/praktik
   

 • Behandling och livsstilsförändring genom aktivt deltagande i den dagliga verksamheten
   

 • Behandling och systematik för att bryta kriminell livsstil
   

 • Behandling i samarbete med andra (SIP), exv, Beroendevård och BUP/Psykiatri
   

 • Bostadsfrågor, uppföljning och eftervård i direkt samverkan med uppdragsgivaren

RAMAVTAL

Sigtuna ungdomshem AB har i dagsläget ramavtal med c:a 130 kommuner runt om i Sverige så för att få veta om din kommun är med så kontakta oss för info.

© 2019 Sigtuna Ungdomshem

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

Sigtuna Ungdomshem AB

Org nr: 556816-3306  

Växelnr: 08-59 25 46 06

E-mail: Info@sigtunaungdomshem.se

Akutplacering: 0722-526340

Fakturor/fakturafrågor: faktura@sigtunaungdomshem.se