Behandlingsprogram & metod

Behandlingsprogrammet har sin utgångspunkt i humanism och en lång tradition av miljöterapi. Verksamheten betonar människans lika värde, oavsett ålder, kön, sexuell läggning, religion, bakgrund eller ursprung. Verksamheten utgår också från att människan är social, förändringsbenägen och utvecklingsbar. Målet är att stödja unga människor med att uppnå en känsla och upplevelse av tillhörighet, trygghet, respekt och hänsyn för sig själv och andra. Vi ser och använder oss också av att detta får en läkande och samarbetande effekt i den unges familj och övriga nätverk.

Behandlingsprogrammet är strikt individuellt och syftar till att vid varje tidpunkt kunna erbjuda bästa möjliga utveckling för den enskilde ungdomen.

Uppdraget, uppdragstänkande tillfredsställer våra uppdragsgivares behov enligt principen, uppdrag - genomförandeplan - delrapport - slutrapport.

BEHANDLINGSPROGRAMMET BESTÅR AV FÖLJANDE GRUNDPELARE:

 • Uppdragsgivarens beställning (Vårdplan) (anger omfattning, tid, detaljer, kostnader)
   

 • Verksamhetschefens/Föreståndares lämplighetsbedömning (intervju) innan placering.
   

 • Individuell genomförandeplan (reglerar överenskommelse mellan uppdragsgivaren, klienten och SUH)
   

 • Månadsrapport/delrapport som beskriver pågående process
   

 • Slutrapport (ger ett kvitto till uppdragsgivaren om att man fått det man beställt)
   

 • Manualinstrument, BBIC, MI, Re-Pulse, Miljöterapi, InfoSoc
   

 • Behandling genom strukturerat familj och anhörigarbete.
   

 • Behandling genom gruppaktivitet och enskilda KP samtal
   

 • Behandling genom kognitiv träning, och kunskapsinhämtning i skolprogram/praktik
   

 • Behandling och livsstilsförändring genom aktivt deltagande i den dagliga verksamheten
   

 • Behandling och systematik för att bryta kriminell livsstil
   

 • Behandling i samarbete med andra (SIP), exv, Beroendevård och BUP/Psykiatri
   

 • Bostadsfrågor, uppföljning och eftervård i direkt samverkan med uppdragsgivaren

Skolgång/praktik är en fullt integrerad del av behandlingen och ses som avgörande för framgång.

Behandlingen ställer tydliga krav på deltagande från den unge men också hans familj och övriga anhöriga.

RAMAVTAL

Sigtuna ungdomshem AB har i dagsläget ramavtal med c:a 130 kommuner runt om i Sverige så för att få veta om din kommun är med så kontakta oss för info.

© 2019 Sigtuna Ungdomshem

 • Grey Facebook Icon
 • Grey Instagram Icon

Sigtuna Ungdomshem AB

Org nr: 556816-3306  

Växelnr: 08-59 25 46 06

E-mail: Info@sigtunaungdomshem.se

Akutplacering: 0722-526340

Fakturor/fakturafrågor: faktura@sigtunaungdomshem.se