Arbete, praktik & utbildning

Sigtuna ungdomshem arbetar aktivt för att få ut få ut våra ungdomar i arbetslivet, vi ser detta som en viktig del i vårt behandlingsarbete. Skolan ser vi som en grundläggande och mycket viktig del i ungdomens liv. I de fall ungdomen inte kan klara av skola så är praktik eller lärlingsplats något vi arbetar för att ordna.


Sigtuna ungdomshem har även möjlighet att ge ungdomar en truckkortsutbildning eller en körkortutbildning om detta kan hjälpa ungdomen till ett arbete.

RAMAVTAL

Sigtuna ungdomshem AB har i dagsläget ramavtal med c:a 130 kommuner runt om i Sverige så för att få veta om din kommun är med så kontakta oss för info.

© 2019 Sigtuna Ungdomshem

  • Grey Facebook Icon
  • Grey Instagram Icon

Sigtuna Ungdomshem AB

Org nr: 556816-3306  

Växelnr: 08-59 25 46 06

E-mail: Info@sigtunaungdomshem.se

Akutplacering: 0722-526340

Fakturor/fakturafrågor: faktura@sigtunaungdomshem.se