OM OSS

Välkommen till Sigtuna Ungdomshem!

gasellAAA

Sigtuna Ungdomshem är ett fristående behandlings/hvb-hem som erbjuder flera typer av boende med olika grader av insatser och omhändertaganden. Vi erbjuder två boenden.

Röda villan:
Vi erbjuder 12 st platser för pojkar mellan 15-19 år med begynnande missbruk, kriminalitet samt psykosocial problematik. Vår ny renoverade fastighet ligger naturskönt beläget I sigtuna kommun I Husby Kyrkby 2 kilometer norr om Märsta centrum.

Vita villan:
Sigtuna Ungdomshem: Vita villan är belägen centralt i Trångsund söder om Stockholm centrum, med närhet till kommunala medel, Skola. I Trångsund erbjuder vi 6 st platser för pojkar mellan 15-19 år med begynnande missbruk, kriminalitet samt psykosocial problematik.

Vi vänder oss till ungdomar i åldersgruppen 15-19 år med allvarliga psykosociala problem, begynnande kriminalitet och/eller begynnande missbruk, som är i behov av en längre tids behandling. Målet är att ge varje enskild ungdom de förutsättningar han behöver för att vända en negativ spiral av destruktivitet och/eller självdestruktivitet och kriminellt beteende till en positiv personlighetsutveckling, identitetsutveckling och socialiseringsprocess. Viktiga förutsättningar för en positiv utveckling är trygghet, förutsägbarhet och kontinuitet samt trygga relationer.

Vi vill ge ungdomen en möjlighet att utveckla tillit, att utveckla ett språk och en förmåga att verbalisera och att hantera känslor. Vi vill hjälpa ungdomen utveckla sin förmåga att relatera till andra på ett bättre sätt samt utveckla sin förmåga till empati. Vi vill ge ungdomen möjlighet att bearbeta tidigare trauma och svek, få större självinsikt och mognad samt erövra en ofta svunnen självkänsla.

Ett mål är att ungdomen ska kunna tillgodogöra sig skolundervisning på sikt samt klara daglig sysselsättning/arbete. Ett mål är även att den unge vuxne tränas i nödvändiga färdigheter för ett självständigt boende vid utskrivning såsom hushåll, ekonomi och samhällsorientering.

Bilder Röda villan:

 

Bilder Vita villan: