Metodik

Utgångspunkten för rePULSE är att problem med impulskontroll beror på att man ofta haft kortsiktiga vinster av ett felaktigt beteende och saknar alternativa sätt att hantera situationen. Metoden visar hur man själv kan ta kontrollen och styra sina impulser på ett nytt sätt med rePULSE. Ett kognitivt förhållningssätt ligger till grund för den arbetsmetod som hjälper människor att hantera sina impulser. En hjälp både för dem som har bristande impulskontroll och för dem som har för mycket kontroll.

rePULSE är en vidareutveckling av den nu avlidne professor Arnold P. Goldsteins metod Aggression Replacement Training. Snart gjorde den inriktning och de begränsningar som fanns där det svårt att helt arbeta enligt den metoden. Istället för att som i ART arbeta med grupp, gav det bättre resultat att arbeta individuellt med varje persons specifika svårigheter. Brister i impulskontroll visar sig heller inte bara i ett aggressivt beteende, utan på många olika sätt. Värt att poängtera är att professor Goldstein uppskattade arbetet med att utveckla en träningsmetod inriktad på individen.

För mer information: www.repulse.se