MÅLGRUPP

Sigtuna Ungdomshem är ett HVB-hem som tar emot pojkar mellan 15 och 19 år som är på väg in i en ogynnsam utveckling och uppvisar destruktiva beteenden såsom relationsstörningar, begynnande missbruk och utåtagerande beteende. De har obearbetade traumatiska händelser, svek, brustna relationer och övergivenhet med sig i bagaget.

Inte sällan är de utan familj och annat nätverk och behöver mycket stöd och hjälp med integrering in i det svenska samhället, såväl praktiskt som känslomässigt.De är ofta på väg mot en tillvaro i socialt utanförskap.

Behoven och behandlingstiden kan variera och vårt mål är att ge ungdomen de förutsättningar och verktyg han behöver för att vända ett destruktivt beteende till en positiv personlighetsutveckling.

Sigtuna Ungdomshem arbetar med:

• Svår traumatisering. Ungdomarnas uppväxt har ofta präglats av kaotiska förhållanden och svåra separationer. Många har utsatts för omsorgssvikt, psykiska, fysiska övergrepp.

• Anknytningsstörning. Ungdomarna visar bristande förmåga till anknytning och brist på tillit. De saknar ofta ord och mentaliseringsförförmåga.

• Bristande sociala förmågor och relationsstörningar är vanliga.

• Destruktivitet, aggressivitet och brist på impulskontroll är också vanliga symptom bland våra ungdomar.

• Självdestruktivitet. En del ungdomar utsätter sig för farliga situationer, rymmer eller skadar sig själva.

• Hyperaktivitet, bristande koncentrationsförmåga kan också vara en vanliga symptom.