KOMPETENS & HANDLEDNING

Handledning och utbildning av personal

För att kunna fungera optimalt i detta svåra arbete är det obligatoriskt för personalen att regelbundet ha handledning var 14:e dag. Personalen får där fritt ventilera erfarenheter och känslor från arbetet med ungdomarna.

De får sakkunnig hjälp att förstå och se barnens beteende utifrån de erfarenheter och referensramar ungdomen har.

Personalen får konkret diskutera olika vägar att nå fram till varje ungdoms ”friska kärna” och hur ”lotsandet” till ett för ungdomen bättre beteende ska kunna genomföras.

Personalen får kontinuerlig fortbildning såväl internt genom fördjupningsdagar en gång per termin som externt i form av kurser och seminarier.

Flera behandlingsassistenter på Sigtuna Ungdomshem har en rePULSE handledarutbildning.

Erfaren barnpsykiater finns knuten till vårdverksamheten samt KBT-terapeut och FFT-terapeut är knutna externt till verksamheten.