BEHANDLINGSIDEOLOGI

Psykodynamisk grundsyn, objektrelationsteori, anknytningsteori

Vi ser ungdomens symptom och agerande som ett språk och en gestaltning av känslomässiga brister och traumatiseringar. Ambitionen är att inte ge upp och låta ungdomarna ”straffa ut sig”. Därmed möjliggörs förmågan till anknytning och skapande av tillit. Det främjar en positiv personlighetsutveckling och en socialiseringsprocess. Vi försöker att skapa förutsättningar för ungdomarna att relatera till sin omvärld på ett annorlunda och mer fruktsamt sätt. Under placeringen får ungdomarna en möjlighet att utveckla ett språk och förmågan att verbalisera och hantera känslor. Vi vill erbjuda dem en ny möjlighet att knyta an, växa och att kunna skapa bärande relationer.

Kompletterande kognitiva och beteendeterapeutiska inslag

Ungdomar som har otrygga och kaotiska livsvillkor har ofta inte haft möjlighet att lära sig hur man handskas med vardagliga situationer och att relatera till andra människor. Vi arbetar med detta genom att ta hjälp av olika pedagogiska program så som rePULSE och KBT. När ungdomarna har den mognad och motivation som krävs, erbjuds de individuell psykoterapi med leg. psykoterapeut.

Sigtuna Ungdomshem sätter stort värde på att få med föräldrar och övrigt nätverk i behandlingsarbetet. Detta för att ungdomen skall få så mycket stöd som möjligt i sin utvecklingsprocess och att nätverket får möjlighet att bemöta ungdomen på ett mer funktionellt sätt. Detta sker genom ett systemiskt familj/nätverksarbete.