ARBETE, PRAKTIK & UTBILDNING

Sigtuna ungdomshem jobbar aktivt för att få ut få ut våra ungdomar i arbetslivet, vi ser detta som en viktig del i vårt behandlingsarbete, detta gör vi genom att hjälpa dem att skaffa praktikplatser, lärlingsplatser samt erbjuda våra ungdomar utbildning.
Sigtuna ungdomshem erbjuder även alla sina ungdomar truckkortsutbildning vilket vi hoppas kunna öka deras chanser att hitta arbeta framtiden. Från årsskiftet kommer vi även att erbjuda våra ungdomar en körkortsutbildning för att öka deras chanser till arbete i framtiden.