Behandlings-
uppdrag

i strikt samverkan med landets socialtjänst och barn/ungdomspsykiatri

Läs mer

Familj och nätverksarbete

i enlighet med familjeklubbsmetoden (Socialpsykiatrin Italien)

Läs mer

Akutplacering + hämtning

i hela landet (15-19 år)
Dygnet runt telefon: 0722526340

Läs mer